Agentúra Sport Media Group, s.r.o. je športovou a marketingovou spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexný manažérsky servis profesionálnym športovcom, podporu amatérskym talentom a odborné poradenstvo obchodným partnerom predovšetkým v svetovom športe číslo jedna - vo futbale. 

Profesionálny tím okolo hráčskeho agenta FIFA Ing. Jaroslava Bovana vo svojej športovej práci chce nielen nájsť talenty, ale predovšetkým dopomôcť im k uzatvoreniu profesionálnych kontraktov. Filozofiou tejto mladej agentúry je predovšetkým serióznosť a záujem každému klientovi vytvoriť podmienky pre úspešné dosahovanie čo najlepších výsledkov. Z tohto hľadiska naším klientom poskytujeme:

 • vyhľadávanie talentov
 • manažérske služby pri realizácii tuzemských a medzinárodných prestupov
 • právne a manažérske služby pri uzatváraní profesionálnych kontraktov
 • organizovanie športových stáží v zahraničných kluboch
 • organizovanie športových podujatí a výberových zápasov
 • zabezpečenie odbornej zdravotnej starostlivosti
 • zabezpečenie odborných športových konzultácií
 • zabezpečenie výhodného poistenia klientov
 • zabezpečenie účtovného servisu a daňového poradenstva
 • zastupovanie v reklamných aktivitách
 • materiálnu pomoc amatérskym talentom

Agentúra pre svojich klientov z oblasti športových klubov poskytuje okrem manažérskych služieb aj služby v oblasti marketingu športu, reklamy a sponzoringu.


jazyk